نمایندگی هاست ایران

نمایندگی هاست لینوکس - 2 گیگابایت

 • Host 2GB
 • 25GB Traffic
 • 25 Addsite
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin

  نمایندگی هاست لینوکس - 10 گیگابایت

 • Host 10GB
 • 30GB Traffic
 • 40 Addsite
 • unlimited Addon Domain
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited FTP-MYSQL
 • Web Control Panel DirectAdmin