مدیریت سرور

سرویس مانیتورینگ میزبان تک

  • مانیتورینگ وب سایت
  • مانیتورینگ وب سایت در بازه های زمانی
  • خاص به انتخاب مدیر سایت
  • گزارش لحظه ای از طریق پیامک
  • گزارش لاگ های سرور
  • اضافه نمودن در مانیتورینگ مشتریان
  • استفاده از نرم افزار محبوب SolarWinds